Monthly Archives: April 2013

CARSCAPES: Hur bilen formade staden

I den samtida stadsplaneringen betonas vikten av en sammanhållen stad, och hur staden kan byggas samman till exempel genom gång- och cykelstråk. I Stockholms översiktsplan med titeln Promenadstaden beskrivs strategier för hur stadens tillväxt ska hanteras genom förtätning av innerstaden … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Trafik, Transporter

FORSKNINGSPROJEKT: Urban aktivism i post-sovjetisk kontext

Vilka strategier väljer urbana rörelser i postsovjetisk kontext för att påverka den offentliga politiken och för att försvara sina intressen? Inom projektet Urbana sociala rörelser i den postsovjetiska kontexten: Möjlighetsstrukturer och lokal aktivism i Moskva och Vilnius studeras lokala aktivistgrupper. … Continue reading

Posted in Sociala rörelser

Ingemar Elander: BEHÖVER SVERIGE EN SAMLAD NATIONELL STADSPOLITIK?

Behöver Sverige en samlad nationell stadspolitik? Det är den övergripande fråga som är föremål för reflektion i artikeln På väg mot en sammanhållen nationell stadspolitik: önskedröm eller möjlighet? I artikeln sätts frågan in i ett stads- och urbanpolitiskt sammanhang med förankring … Continue reading

Posted in Governance, Stadspolitik

GENTRIFIERING – videokrönikor av Catharina Thörn

Begreppet gentrifiering används för att beteckna den socioekonomiska omvandling som sker till följd av att centrala bostadsområden rustas upp med ökade boendekostnader och förändrad befokningstruktur som följd. Catharina Thörn är sociolog och verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon forskar … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Stadsomvandling

Ylva Uggla: DEN URBANA DRÖMMEN

För många människor är livet i staden en dröm – här finns mångfald av människor, kultur och livsstilar och en frihet att forma sitt liv. För en stor del av jordens befolkning har livet i staden en helt annan innebörd. … Continue reading

Posted in Stadsomvandling, Stadsplanering