Monthly Archives: May 2013

“Det är inte Husby eller Backa som är segregerade, det är Stockholm och Göteborg”

Under de senaste dagarna har Husby och andra Stockholmsförorter fått stor uppmärksamhet i nyhetsmedierna. Som läsare möts vi av rubriker om kaos, brinnande bilar, polisens övervåld och stenkastning. Vad är det som händer och hur kan vi förstå det som händer?  Bild: … Continue reading

Posted in Segregering

Stad i rörelse: Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania – ny bok av Håkan Thörn

Under 1970- och 1980-talen var Haga och Christiania Skandinaviens kanske två viktigaste centra för sociala rörelser och alternativkultur. Kontakter mellan de båda stadsdelarna manifesterades bland annat i ”Förbundet fristäder” år 1977. I min nya bok diskuterar jag de senaste decenniernas … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Gentrifiering, Stadsomvandling

Sofie Storbjörk och Ylva Uggla: KLIMATRISKER PÅ PLANERARNAS AGENDA

Under 2000-talet har frågan om klimatanpassning fått ökad uppmärksamhet. I Sverige har kommunerna fått ansvar för att ta hänsyn till klimatrelaterade risker i den fysiska planeringen. Vad betyder det för dem som arbetar med planering? I artikeln “Klimatrisker på planerarnas … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering

FORSKNINGSPROJEKT: Att dela på ting och rum: om urban samkonsumtion

Som medborgare möts vi av motstridiga budskap. Å ena sidan förväntas vi agera ”klimatsmart” och minska vår konsumtion och energianvändning i vardagen. Å andra sidan leder den stadsutveckling som pågår till en ökad kommersialisering av offentliga rum. Det finns idag … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Sociala rörelser