Monthly Archives: June 2013

SOMMARLÄSNING: Spelplats staden

Vem är staden till för och vem har rätt till dess offentliga rum? Det är frågor som blir alltmer aktuella inom samhällsvetenskaplig forskning. I temanumret Spelplats staden (No 2/12) belyser tidskriften Genus olika aspekter av livet i staden och stadsplanering. … Continue reading

Posted in Genus, Stadsplanering

FORSKNINGSPROJEKT: Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering

I forskningsprojektet Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering (Clipp) studeras hur proaktiva kommuner hanterar frågor om utsläppsminskningar, klimatanpassning och initiativ för hållbar utveckling. En central fråga i projektet är hur dessa proaktiva kommuner hanterar, samordnar och arbetar strategiskt med denna … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering

NY BOK: Hållbarhetens villkor

Boken Hållbarhetens villkor består av 15 bidrag som på olika sätt tar sig an ett gemensamt tema – hållbarhet och städer. Ett annat gemensamt tema handlar om att sätta in saker och ting i ett större sammanhang. Staden måste förstås i relation … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Klimatförändring, Stadsplanering