Monthly Archives: August 2013

FORSKNINGSRAPPORTER: Stadsdelsförnyelse, image och segregationsprocesser i Borlänge

Att miljonprogrammets bostadsområden står inför stora behov av upprustning och modernisering har under den senaste tiden uppmärksammats, men även områden byggda senare men efter samma princip står inför samma problematik. Hur genomför man en fysisk och social upprustning av ett … Continue reading

Posted in Segregering, Stadsdelsförnyelse

Nationellt centrum för hållbar och attraktiv kollektivtrafik

K2 är en nationell forskningssatsning med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden. En viktig grund för verksamheten är samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan … Continue reading

Posted in Trafik, Transporter