Monthly Archives: September 2013

KONFERENS: Riksantikvarieämbetets höstmöte

Tema för Riksantikvarieämbetets höstmöte 2013 är Kulturarvet i samhällsutvecklingen. Konferensen hålls i Solna 5-7 november. Programmet innehåller exkursion, föreläsningar panelsamtal och ett antal valbara seminarier. Att koppla samman kulturarv och samhällsutveckling innebär att frågor om planering, ansvar och tillväxt blir … Continue reading

Posted in Konferens

Monika Persson: PLATSENS BETYDELSE FÖR UPPLEVD OTRYGGHET

Under 2000-talet har otrygghet definierats som ett samhällsproblem som tagit plats på den politiska agendan. Forskare liksom tjänstemän på lokal och nationell nivå har sökt svar på vad som ligger bakom människors otrygghet och rädsla för brott.  Den nypublicerade artikeln … Continue reading

Posted in Trygghet

KONFERENS: Community Work 2.0

Asfalt, vatten och avlopp! I all stadsplanering är infrastruktur viktig. Lika viktig är också samverkan för social, kulturell och demokratisk utveckling. Konferensen Community Work 2.0 har fokus på utvecklingsprojekt i olika bostadsområden. Konferensen Community Work 2.0 hålls 14-15 oktober 2013 i Dalheimers … Continue reading

Posted in Konferens