Monthly Archives: October 2013

Erik Hysing: GRÖNA VISIONER – DEMOKRATISKT PROBLEM?

Varför är det så svårt att hantera miljöproblemen? Vad är det som krävs för att vi ska kunna göra det?  Dessa frågor utgör utgångspunkten för en nyligen publicerad artikel ­­– Representative democracy, empowered experts and citizen participation: visions of green … Continue reading

Posted in Governance, Miljöpolitik, Reglering

KONFERENS: Landskapsforum 2013

Konferensen Landskapsforum 2013 arrangeras av ett antal myndigheter med syftet att föra ett sektorsövergripande samtal om frågor som rör attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling. Landskapsforum 2013 hålls i Stockholm torsdag 14 november. Bland de teman som kommer att tas upp … Continue reading

Posted in Konferens

FJÄRDE UPPGIFTEN: Intervjuer med forskare

På webbplatsen Fjärde uppgiften publiceras intervjuer med forskare inom olika ämnesområden. Syftet är att föra ut forskningsresultat, samt att ge ”forskare möjlighet att föra längre resonemang och tala till punkt”. Här kan du bland annat hitta intervjuer med Irene Molina … Continue reading

Posted in Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsplanering