Monthly Archives: November 2013

VAR SKA VI BO? Ett samtal om bostadsbristen i Stockholm

Under hösten arrangerar Stadsmuseet i Stockholm i samarbete med Stockholmsforskningen ett antal träffar på temat Samtal om staden. Torsdag 28 november kl. 18.00 är det fokus på bostadssituationen i Stockholm. ”Politiker, byggherrar och berörda möts för ett samtal om bostadsbrist, … Continue reading

Posted in Konferens, Stadsplanering

Gun Hedlund och Karin Perman: ENERGIEFFEKTIVA BOSTÄDER – ETT OUPPNÅLIGT POLITISKT MÅL?

I Sverige finns ett stort behov av att renovera äldre fastigheter. Det som byggs och renoveras idag kommer att stå mer eller mindre intakt i 30 till 40 år, och därför öppnas nu möjlighet att genomföra förändringar som leder fram … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse

LETS 2050: I ljuset av framtiden. Styrning mot nollutsläpp år 2050

Forskningsprogrammet LETS 2050 – Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050 – har pågått under åren 2009-2013. Syftet med forskningen har varit att ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och … Continue reading

Posted in Governance, Klimatförändring, Reglering