Monthly Archives: January 2014

FORSKARSEMINARIUM: Är utvecklingen hållbar i Sveriges tre storstäder?

Forskarseminariet  Är utvecklingen hållbar i Sveriges tre storstäder? arrangeras av Formas på Sustainability Day 2014. Seminariet äger rum 19 februari kl. 11.40-12.30 på Svenska Mässan, entré 8, i Göteborg.  De tre storstadsregionerna marknadsför sig som gröna hållbara städer och visst sker … Continue reading

Posted in Konferens, Segregering, Stadsomvandling, Stadsplanering

Eva Gustavsson och Ingemar Elander: MITT GRÖNA KVARTER – STADSUTVECKLING UNDER HÅLLBARHETSFLAGG

Bostadsområden runt om i Europa byggda under ungefär samma tidsperiod som miljonprogrammet (1965-1974) står idag inför stora sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Byte av rör och ledningar, förbättrad isolering och ventilation med flera tekniska åtgärder är nödvändiga för att bostäderna … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse, Trygghet