Monthly Archives: February 2014

INSPELNING FRÅN FORSKARSEMINARIUM: Är utvecklingen hållbar i Sveriges tre storstäder?

Forskningsrådet Formas seminarium på IDG:s Sustainability Day i Göteborg den 19 februari spelades in, och är nu tillgängligt via nedanstående länk. De tre storstadsregionerna marknadsför sig som gröna hållbara städer och visst sker mycket positivt inom dagens stadsutveckling. Samtidigt finns … Continue reading

Posted in Konferens, Segregering, Stadsomvandling, Stadsplanering

AVHANDLING: Om cykling, makt och rätten till staden

I avhandlingen Vélomobility: A critical analysis of planning (2013) analyserar kulturgeografen Till Koglin cykling som en fråga om makt och rätten till staden. En utgångspunkt för studien är att mobilitet handlar om mer än transport och förflyttning. I avhandlingen presenteras … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Stadsplanering, Trafik, Transporter