Monthly Archives: March 2014

NY BOK: Det förflutna i framtidens stad

Antologin Det förflutna i framtidens stad (Nordic Academic Press) utgår från tre begrepp – kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. De 14 kapitel som ingår i antologin bidrar med olika perspektiv på kulturarvets betydelse för stadsutvecklingen och hur kulturarv och stadsmiljöer på … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Stadsomvandling, Stadsplanering, Stadspolitik

Eva Gustafsson och Ingemar Elander: SOCIAL HÅLLBARHET – INTE BARA ”SUSTAINABABBLE”?

Rapporten Social hållbarhet – inte bara ”sustainababble”? är skriven på uppdrag av Delegationen för hållbara städer. Under hösten 2012 besökte vi åtta investeringsprojekt som erhållit stöd av Delegationen för hållbara städer för att undersöka hur projekten tolkat och försökt genomföra … Continue reading

Posted in Social hållbarhet, Stadsdelsförnyelse, Stadsplanering