Monthly Archives: May 2014

STARK FORSKNINGSMILJÖ: CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub

Hösten 2013 beviljade Formas forskningspengar till en ny plattform som sammanför fem forskningsmiljöer för bostads- och urbanfrågor i Sverige. Målet för CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub – är att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i aktuella … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsomvandling, Stadsplanering

ÖPPEN FÖRELÄSNING: Politisk styrning och medborgardeltagande

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) arrangerar årligen en öppen urbanföreläsning med internationellt ledande urbanforskare. Årets föreläsare är professor Gerry Stoker. Temat för föreläsningen är Challenging Democratic Myopia: Decentralised decision-making and citizen participation. Gerry Stoker kommer att tala om decentralisering av … Continue reading

Posted in Governance