Monthly Archives: June 2014

NY BOK: Green Utopianism. Perspectives, Politics and Micro-Practices

I samband med publiceringen av boken Green Utopianism. Perspectives, Politics and Micro-Practices hölls ett panelsamtal om vad utopiskt tänkande inom politik och planering kan bidra med. Det genomgående budskapet i de olika presentationerna och det efterföljande samtalet var att både … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Stadsplanering

NY BOK: Strategier för att hela en delad stad

Idag talas mer och mer om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Antologin Strategier för att hela en delad stad. Samordnad stadsutveckling i Malmö är ett resultat av ett gemensamt arbete mellan forskare och tjänstemän för att diskutera möjligheterna och … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering