Monthly Archives: August 2014

KONFERENS: Bostadsmötet 2014

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bjuder in till Bostadsmötet 2014, en flerdagskonferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och byggbranschen med syfte att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. Tema för årets Bostadsmöte är Hur … Continue reading

Posted in Konferens

KONFERENS: ArkDes Talks: Cykel

Allt fler vill bo i städer och kampen om gaturummet tätnar. På halvdagskonferensen ArkDes Talks: Cykel kan du ta del av de senaste framtidsvisionerna för hur våra städer kan bli mer hållbara – genom ökad cykling. Bild: Lars Lerin Under … Continue reading

Posted in Konferens, Trafik