Monthly Archives: September 2014

KONFERENS: På gränsen. Stadens dualism i historia och samtid

Stockholmia – forskning och förlag välkomnar forskare och forskarstuderande till ett transdisciplinärt utforskande av den urbana erfarenheten från medeltid till idag. Under konferensen På gränsen. Stadens dualism i historia och samtid står stadens framsidor, baksidor och gränsland i fokus för … Continue reading

Posted in Konferens

Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe och Ylva Uggla: DET VATTTENNÄRA BYGGANDETS PROBLEMATIK

I denna text diskuterar vi, med utgångspunkt från två forskningsprojekt, frågor som rör fysisk planering, klimatförändring och vattennära byggande. Strategiska riktlinjer kring vattennära byggande är en viktig början, men därefter krävs förhandling och avvägningar kring hur de kan användas i arbetet med att … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering