Monthly Archives: October 2014

VERNISSAGE: Staden studerad

  Välkommen på vernissage 13 november kl. 17-19!Möt urbanforskarnas Malmö i en utställning om hur staden kan undersökas, ifrågasättas och utmanas. Staden är en konstruktion, en anhopning av nätverk, strukturer och system vi alla är en del av att skapa … Continue reading

Posted in Stadsplanering, Stadspolitik

NY AVHANDLING: The dynamics of policy formation – making sense of public unsafety

Präglas vårt samhälle av en växande otrygghet och rädsla för brott? Möter vi ett hårdnande klimat med bristande social kontroll? Sedan början av 2000-talet har otrygghet blivit ett etablerat policy problem. Ett problem relaterat till brottsutvecklingen, men samtidigt med egna … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Social hållbarhet, Trygghet

FJÄRDE UPPGIFTEN: Intervjuer med forskare

På webbplatsen Fjärde uppgiften publiceras intervjuer med forskare inom olika ämnesområden. Syftet är att föra ut forskningsresultat, samt att ge ”forskare möjlighet att föra längre resonemang och tala till punkt”. Här kan du bland annat hitta en intervju med Elin … Continue reading

Posted in Social hållbarhet

RAPPORT: Bilen brinner, men problemen är kvar

  I maj 2013 hamnade Husby i nyhetsmedierna. Bilden av en ort med brinnande bilar och stenkastande ungdomar spreds även utanför Sveriges gränser. Men, hur uppfattade de som bor i området händelserna? I rapporten Bilen brinner, men problemen är kvar … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Segregering