Monthly Archives: November 2014

GENTRIFIERINGENS ABC

Nättidningen alba.nu har nyligen publicerat ett antal texter på temat Gentrifieringens ABC. Christer Wigerfeldt skriver att gentrifiering inte är en naturlag för städernas utveckling. Han lyfter fram det motstånd som nu börjat växa fram i organiserad form och presenterar en … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Stadsomvandling