Monthly Archives: December 2014

FORSKNINGSPROJEKT: Att sätta genusperspektiv på boendet

Sverige är känt över hela världen för sin väl utvecklade jämställdhetspolitik. Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i många politikområden. Även den svenska bostadspolitiken har utmärkts av ett ambitiöst jämställdhetsperspektiv dock på ett sätt som inte alltid kan tolkas som jämställdhetsinriktat. Med stöd … Continue reading

Posted in Bostadspolitik, Genus