Monthly Archives: February 2015

UPPMANING: Var med och påverka framtida stadsutveckling

Du kan nu lämna dina synpunkter på Joint Programing-initiativet Urban Europes Strategiska Forsknings- och Innovationsagenda (SRIA). Agendan har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer inom de olika länder som deltar i initiativet. Målet med Urban Europe är att … Continue reading

Posted in Uncategorized

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas … Continue reading

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet