UPPMANING: Var med och påverka framtida stadsutveckling

Du kan nu lämna dina synpunkter på Joint Programing-initiativet Urban Europes Strategiska Forsknings- och Innovationsagenda (SRIA). Agendan har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer inom de olika länder som deltar i initiativet. Målet med Urban Europe är att ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar.

Den nya strategiska agendan planeras att antas under våren 2015, och kommer därefter att vara ett styrande dokument för aktiviteter (exempelvis utlysningar) och strategisk utveckling av JPI Urban Europe. Du kan ta del av utkastet till den strategiska agendan här.

Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på den strategiska agendan via denna länk. Svar som inkommer senast sista februari har större möjlighet att påverka agendan. Enkäten kommer därefter att vara fortsatt öppen under hela mars, och stängs sedan.

Enkätsvar som kommer in senast sista februari kommer att sammanställas och redovisas för Urban Europes Governing Board vid möte i mars. De svenska svaren kommer också att sammanställas och utgöra underlag för diskussion vid seminariet När kommunerna sätter forskningsagendan! som arrangeras av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med Energimyndigheten, Formas, Kommunförbundet Skåne, SKL och VINNOVA den 12 mars i Stockholm. För mer information och anmälan till detta seminarium se IQS webbplats.

Urban Europe är ett Joint Program-initiativ med syfte att samordna forskningen om och ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftigt stadsområden, där EU-medborgarna, samhällen och deras omgivning kan frodas.

Ta gärna kontakt med kristina.bjornberg@formas,se om du har några frågor eller vill veta mer om initiativet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.