KONFERENS: Urban governance and its discontents

University of Oxford city debates on “urban governance and its discontents” äger rum 18-19 februari 2016 i Oxford.

konf 3

Teman som kommer att behandlas under konferensen är

  • Styrning: mötet mellan infrastruktur, demokrati och social rättvisa
  • Spontan vs planerad stadsförändring
  • Globala urbana protester och rätten till staden
  • Representationer av staden: hur påverkar texter och bilder stadsmigrationen?

Läs mer om University of Oxford city debates on “urban governance and its discontents” här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.