Author Archives: urbanastudier

NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker. En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning. Det finns ett … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

CROSSTALKS: The future of cities

Crosstalks inbjuder till akademisk ”talk show” på temat The future of cities. Medverkande är Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH, Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet, och Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys på KTH. Evenemanget äger rum 30 september kl. … Continue reading

Posted in Konferens

PREMIÄRVISNING: Dela är det nya äga

Torsdag 11 juni är det premiärvisning av en dokumentärfilm om kollaborativ konsumtion av Lotta Ekelund, filmare, och Karin Bradley, forskare vid KTH. Visningen väder sig till alla som intresserade av kollaborativ ekonomi, omställningsfrågor och civilsamhälleliga frågor. En knäckfråga i den rika … Continue reading

Posted in Social hållbarhet, Sociala rörelser

KONFERENS: Urban governance and its discontents

University of Oxford city debates on “urban governance and its discontents” äger rum 18-19 februari 2016 i Oxford. Teman som kommer att behandlas under konferensen är Styrning: mötet mellan infrastruktur, demokrati och social rättvisa Spontan vs planerad stadsförändring Globala urbana … Continue reading

Posted in Uncategorized