Category Archives: Energi

Eva Gustavsson och Ingemar Elander: MITT GRÖNA KVARTER – STADSUTVECKLING UNDER HÅLLBARHETSFLAGG

Bostadsområden runt om i Europa byggda under ungefär samma tidsperiod som miljonprogrammet (1965-1974) står idag inför stora sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Byte av rör och ledningar, förbättrad isolering och ventilation med flera tekniska åtgärder är nödvändiga för att bostäderna … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse, Trygghet

Gun Hedlund och Karin Perman: ENERGIEFFEKTIVA BOSTÄDER – ETT OUPPNÅLIGT POLITISKT MÅL?

I Sverige finns ett stort behov av att renovera äldre fastigheter. Det som byggs och renoveras idag kommer att stå mer eller mindre intakt i 30 till 40 år, och därför öppnas nu möjlighet att genomföra förändringar som leder fram … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse