Category Archives: Gentrifiering

GENTRIFIERINGENS ABC

Nättidningen alba.nu har nyligen publicerat ett antal texter på temat Gentrifieringens ABC. Christer Wigerfeldt skriver att gentrifiering inte är en naturlag för städernas utveckling. Han lyfter fram det motstånd som nu börjat växa fram i organiserad form och presenterar en … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Stadsomvandling

STARK FORSKNINGSMILJÖ: CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub

Hösten 2013 beviljade Formas forskningspengar till en ny plattform som sammanför fem forskningsmiljöer för bostads- och urbanfrågor i Sverige. Målet för CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub – är att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i aktuella … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsomvandling, Stadsplanering

Stad i rörelse: Stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania – ny bok av Håkan Thörn

Under 1970- och 1980-talen var Haga och Christiania Skandinaviens kanske två viktigaste centra för sociala rörelser och alternativkultur. Kontakter mellan de båda stadsdelarna manifesterades bland annat i ”Förbundet fristäder” år 1977. I min nya bok diskuterar jag de senaste decenniernas … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Gentrifiering, Stadsomvandling

GENTRIFIERING – videokrönikor av Catharina Thörn

Begreppet gentrifiering används för att beteckna den socioekonomiska omvandling som sker till följd av att centrala bostadsområden rustas upp med ökade boendekostnader och förändrad befokningstruktur som följd. Catharina Thörn är sociolog och verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon forskar … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Stadsomvandling