Category Archives: Genus

FORSKNINGSPROJEKT: Att sätta genusperspektiv på boendet

Sverige är känt över hela världen för sin väl utvecklade jämställdhetspolitik. Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i många politikområden. Även den svenska bostadspolitiken har utmärkts av ett ambitiöst jämställdhetsperspektiv dock på ett sätt som inte alltid kan tolkas som jämställdhetsinriktat. Med stöd … Continue reading

Posted in Bostadspolitik, Genus

SOMMARLÄSNING: Spelplats staden

Vem är staden till för och vem har rätt till dess offentliga rum? Det är frågor som blir alltmer aktuella inom samhällsvetenskaplig forskning. I temanumret Spelplats staden (No 2/12) belyser tidskriften Genus olika aspekter av livet i staden och stadsplanering. … Continue reading

Posted in Genus, Stadsplanering