Category Archives: Klimatförändring

NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker. En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning. Det finns ett … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe och Ylva Uggla: DET VATTTENNÄRA BYGGANDETS PROBLEMATIK

I denna text diskuterar vi, med utgångspunkt från två forskningsprojekt, frågor som rör fysisk planering, klimatförändring och vattennära byggande. Strategiska riktlinjer kring vattennära byggande är en viktig början, men därefter krävs förhandling och avvägningar kring hur de kan användas i arbetet med att … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering

LETS 2050: I ljuset av framtiden. Styrning mot nollutsläpp år 2050

Forskningsprogrammet LETS 2050 – Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050 – har pågått under åren 2009-2013. Syftet med forskningen har varit att ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och … Continue reading

Posted in Governance, Klimatförändring, Reglering

FORSKNINGSPROJEKT: Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering

I forskningsprojektet Klimatfrågors integrering i lokal policy och planering (Clipp) studeras hur proaktiva kommuner hanterar frågor om utsläppsminskningar, klimatanpassning och initiativ för hållbar utveckling. En central fråga i projektet är hur dessa proaktiva kommuner hanterar, samordnar och arbetar strategiskt med denna … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering