Category Archives: Konferens

CROSSTALKS: The future of cities

Crosstalks inbjuder till akademisk ”talk show” på temat The future of cities. Medverkande är Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH, Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet, och Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys på KTH. Evenemanget äger rum 30 september kl. … Continue reading

Posted in Konferens

KONFERENS: På gränsen. Stadens dualism i historia och samtid

Stockholmia – forskning och förlag välkomnar forskare och forskarstuderande till ett transdisciplinärt utforskande av den urbana erfarenheten från medeltid till idag. Under konferensen På gränsen. Stadens dualism i historia och samtid står stadens framsidor, baksidor och gränsland i fokus för … Continue reading

Posted in Konferens

KONFERENS: Bostadsmötet 2014

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) bjuder in till Bostadsmötet 2014, en flerdagskonferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och byggbranschen med syfte att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. Tema för årets Bostadsmöte är Hur … Continue reading

Posted in Konferens

KONFERENS: ArkDes Talks: Cykel

Allt fler vill bo i städer och kampen om gaturummet tätnar. På halvdagskonferensen ArkDes Talks: Cykel kan du ta del av de senaste framtidsvisionerna för hur våra städer kan bli mer hållbara – genom ökad cykling. Bild: Lars Lerin Under … Continue reading

Posted in Konferens, Trafik

PRAT OM BOSTAD – Så vill vi bo i framtiden

Inflyttningen till Stockholm fortsätter. Men, var och hur ska vi bo i framtiden? Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till samtal om Stockholms utveckling: Prat om bostad – Så vill vi bo i framtiden. Välkommen till Moderna Museet Bar, Skeppsholmen, 29 april kl. 18.00. Deltagare: … Continue reading

Posted in Konferens, Stadsomvandling, Stadsplanering