Category Archives: Reglering

LETS 2050: I ljuset av framtiden. Styrning mot nollutsläpp år 2050

Forskningsprogrammet LETS 2050 – Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050 – har pågått under åren 2009-2013. Syftet med forskningen har varit att ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och … Continue reading

Posted in Governance, Klimatförändring, Reglering

Erik Hysing: GRÖNA VISIONER – DEMOKRATISKT PROBLEM?

Varför är det så svårt att hantera miljöproblemen? Vad är det som krävs för att vi ska kunna göra det?  Dessa frågor utgör utgångspunkten för en nyligen publicerad artikel ­­– Representative democracy, empowered experts and citizen participation: visions of green … Continue reading

Posted in Governance, Miljöpolitik, Reglering