Category Archives: Segregering

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas … Continue reading

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet

RAPPORT: Bilen brinner, men problemen är kvar

  I maj 2013 hamnade Husby i nyhetsmedierna. Bilden av en ort med brinnande bilar och stenkastande ungdomar spreds även utanför Sveriges gränser. Men, hur uppfattade de som bor i området händelserna? I rapporten Bilen brinner, men problemen är kvar … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Segregering

NY BOK: Strategier för att hela en delad stad

Idag talas mer och mer om den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Antologin Strategier för att hela en delad stad. Samordnad stadsutveckling i Malmö är ett resultat av ett gemensamt arbete mellan forskare och tjänstemän för att diskutera möjligheterna och … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering

STARK FORSKNINGSMILJÖ: CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub

Hösten 2013 beviljade Formas forskningspengar till en ny plattform som sammanför fem forskningsmiljöer för bostads- och urbanfrågor i Sverige. Målet för CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub – är att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i aktuella … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsomvandling, Stadsplanering

INSPELNING FRÅN FORSKARSEMINARIUM: Är utvecklingen hållbar i Sveriges tre storstäder?

Forskningsrådet Formas seminarium på IDG:s Sustainability Day i Göteborg den 19 februari spelades in, och är nu tillgängligt via nedanstående länk. De tre storstadsregionerna marknadsför sig som gröna hållbara städer och visst sker mycket positivt inom dagens stadsutveckling. Samtidigt finns … Continue reading

Posted in Konferens, Segregering, Stadsomvandling, Stadsplanering