Category Archives: Social hållbarhet

PREMIÄRVISNING: Dela är det nya äga

Torsdag 11 juni är det premiärvisning av en dokumentärfilm om kollaborativ konsumtion av Lotta Ekelund, filmare, och Karin Bradley, forskare vid KTH. Visningen väder sig till alla som intresserade av kollaborativ ekonomi, omställningsfrågor och civilsamhälleliga frågor. En knäckfråga i den rika … Continue reading

Posted in Social hållbarhet, Sociala rörelser

NY ANTOLOGI: Place and Identity

Antologin Place and Identity – a new landscape of social and political change in Sweden har nyligen getts ut på Santérus förlag. I boken ingår tio kapitel som tar upp bokens tema plats och identitet i ljuset av pågående sociala … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Social hållbarhet

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas … Continue reading

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet

NY AVHANDLING: The dynamics of policy formation – making sense of public unsafety

Präglas vårt samhälle av en växande otrygghet och rädsla för brott? Möter vi ett hårdnande klimat med bristande social kontroll? Sedan början av 2000-talet har otrygghet blivit ett etablerat policy problem. Ett problem relaterat till brottsutvecklingen, men samtidigt med egna … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Social hållbarhet, Trygghet

FJÄRDE UPPGIFTEN: Intervjuer med forskare

På webbplatsen Fjärde uppgiften publiceras intervjuer med forskare inom olika ämnesområden. Syftet är att föra ut forskningsresultat, samt att ge ”forskare möjlighet att föra längre resonemang och tala till punkt”. Här kan du bland annat hitta en intervju med Elin … Continue reading

Posted in Social hållbarhet