Category Archives: Sociala rörelser

PREMIÄRVISNING: Dela är det nya äga

Torsdag 11 juni är det premiärvisning av en dokumentärfilm om kollaborativ konsumtion av Lotta Ekelund, filmare, och Karin Bradley, forskare vid KTH. Visningen väder sig till alla som intresserade av kollaborativ ekonomi, omställningsfrågor och civilsamhälleliga frågor. En knäckfråga i den rika … Continue reading

Posted in Social hållbarhet, Sociala rörelser

FORSKNINGSPROJEKT: Att dela på ting och rum: om urban samkonsumtion

Som medborgare möts vi av motstridiga budskap. Å ena sidan förväntas vi agera ”klimatsmart” och minska vår konsumtion och energianvändning i vardagen. Å andra sidan leder den stadsutveckling som pågår till en ökad kommersialisering av offentliga rum. Det finns idag … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Sociala rörelser

FORSKNINGSPROJEKT: Urban aktivism i post-sovjetisk kontext

Vilka strategier väljer urbana rörelser i postsovjetisk kontext för att påverka den offentliga politiken och för att försvara sina intressen? Inom projektet Urbana sociala rörelser i den postsovjetiska kontexten: Möjlighetsstrukturer och lokal aktivism i Moskva och Vilnius studeras lokala aktivistgrupper. … Continue reading

Posted in Sociala rörelser