Category Archives: Stadsdelsförnyelse

STARK FORSKNINGSMILJÖ: CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub

Hösten 2013 beviljade Formas forskningspengar till en ny plattform som sammanför fem forskningsmiljöer för bostads- och urbanfrågor i Sverige. Målet för CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub – är att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i aktuella … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsomvandling, Stadsplanering

Eva Gustafsson och Ingemar Elander: SOCIAL HÅLLBARHET – INTE BARA ”SUSTAINABABBLE”?

Rapporten Social hållbarhet – inte bara ”sustainababble”? är skriven på uppdrag av Delegationen för hållbara städer. Under hösten 2012 besökte vi åtta investeringsprojekt som erhållit stöd av Delegationen för hållbara städer för att undersöka hur projekten tolkat och försökt genomföra … Continue reading

Posted in Social hållbarhet, Stadsdelsförnyelse, Stadsplanering

Eva Gustavsson och Ingemar Elander: MITT GRÖNA KVARTER – STADSUTVECKLING UNDER HÅLLBARHETSFLAGG

Bostadsområden runt om i Europa byggda under ungefär samma tidsperiod som miljonprogrammet (1965-1974) står idag inför stora sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Byte av rör och ledningar, förbättrad isolering och ventilation med flera tekniska åtgärder är nödvändiga för att bostäderna … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse, Trygghet

Gun Hedlund och Karin Perman: ENERGIEFFEKTIVA BOSTÄDER – ETT OUPPNÅLIGT POLITISKT MÅL?

I Sverige finns ett stort behov av att renovera äldre fastigheter. Det som byggs och renoveras idag kommer att stå mer eller mindre intakt i 30 till 40 år, och därför öppnas nu möjlighet att genomföra förändringar som leder fram … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse

FJÄRDE UPPGIFTEN: Intervjuer med forskare

På webbplatsen Fjärde uppgiften publiceras intervjuer med forskare inom olika ämnesområden. Syftet är att föra ut forskningsresultat, samt att ge ”forskare möjlighet att föra längre resonemang och tala till punkt”. Här kan du bland annat hitta intervjuer med Irene Molina … Continue reading

Posted in Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsplanering