Category Archives: Stadsomvandling

NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker. En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning. Det finns ett … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

GENTRIFIERINGENS ABC

Nättidningen alba.nu har nyligen publicerat ett antal texter på temat Gentrifieringens ABC. Christer Wigerfeldt skriver att gentrifiering inte är en naturlag för städernas utveckling. Han lyfter fram det motstånd som nu börjat växa fram i organiserad form och presenterar en … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Stadsomvandling

STARK FORSKNINGSMILJÖ: CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub

Hösten 2013 beviljade Formas forskningspengar till en ny plattform som sammanför fem forskningsmiljöer för bostads- och urbanfrågor i Sverige. Målet för CRUSH – Critical Urban Sustainability Hub – är att vara en stark forskningsmiljö som kritiskt engagerar sig i aktuella … Continue reading

Posted in Gentrifiering, Segregering, Stadsdelsförnyelse, Stadsomvandling, Stadsplanering

PRAT OM BOSTAD – Så vill vi bo i framtiden

Inflyttningen till Stockholm fortsätter. Men, var och hur ska vi bo i framtiden? Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till samtal om Stockholms utveckling: Prat om bostad – Så vill vi bo i framtiden. Välkommen till Moderna Museet Bar, Skeppsholmen, 29 april kl. 18.00. Deltagare: … Continue reading

Posted in Konferens, Stadsomvandling, Stadsplanering