Category Archives: Stadsplanering

NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker. En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning. Det finns ett … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas … Continue reading

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet

VERNISSAGE: Staden studerad

  Välkommen på vernissage 13 november kl. 17-19!Möt urbanforskarnas Malmö i en utställning om hur staden kan undersökas, ifrågasättas och utmanas. Staden är en konstruktion, en anhopning av nätverk, strukturer och system vi alla är en del av att skapa … Continue reading

Posted in Stadsplanering, Stadspolitik

Sofie Storbjörk, Mattias Hjerpe och Ylva Uggla: DET VATTTENNÄRA BYGGANDETS PROBLEMATIK

I denna text diskuterar vi, med utgångspunkt från två forskningsprojekt, frågor som rör fysisk planering, klimatförändring och vattennära byggande. Strategiska riktlinjer kring vattennära byggande är en viktig början, men därefter krävs förhandling och avvägningar kring hur de kan användas i arbetet med att … Continue reading

Posted in Klimatförändring, Stadsplanering