Category Archives: Trafik

KONFERENS: ArkDes Talks: Cykel

Allt fler vill bo i städer och kampen om gaturummet tätnar. På halvdagskonferensen ArkDes Talks: Cykel kan du ta del av de senaste framtidsvisionerna för hur våra städer kan bli mer hållbara – genom ökad cykling. Bild: Lars Lerin Under … Continue reading

Posted in Konferens, Trafik

AVHANDLING: Om cykling, makt och rätten till staden

I avhandlingen Vélomobility: A critical analysis of planning (2013) analyserar kulturgeografen Till Koglin cykling som en fråga om makt och rätten till staden. En utgångspunkt för studien är att mobilitet handlar om mer än transport och förflyttning. I avhandlingen presenteras … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Stadsplanering, Trafik, Transporter

Nationellt centrum för hållbar och attraktiv kollektivtrafik

K2 är en nationell forskningssatsning med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden. En viktig grund för verksamheten är samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan … Continue reading

Posted in Trafik, Transporter

CARSCAPES: Hur bilen formade staden

I den samtida stadsplaneringen betonas vikten av en sammanhållen stad, och hur staden kan byggas samman till exempel genom gång- och cykelstråk. I Stockholms översiktsplan med titeln Promenadstaden beskrivs strategier för hur stadens tillväxt ska hanteras genom förtätning av innerstaden … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Trafik, Transporter