Category Archives: Trygghet

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas … Continue reading

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet

NY AVHANDLING: The dynamics of policy formation – making sense of public unsafety

Präglas vårt samhälle av en växande otrygghet och rädsla för brott? Möter vi ett hårdnande klimat med bristande social kontroll? Sedan början av 2000-talet har otrygghet blivit ett etablerat policy problem. Ett problem relaterat till brottsutvecklingen, men samtidigt med egna … Continue reading

Posted in Bokanmälan, Social hållbarhet, Trygghet

Eva Gustavsson och Ingemar Elander: MITT GRÖNA KVARTER – STADSUTVECKLING UNDER HÅLLBARHETSFLAGG

Bostadsområden runt om i Europa byggda under ungefär samma tidsperiod som miljonprogrammet (1965-1974) står idag inför stora sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar. Byte av rör och ledningar, förbättrad isolering och ventilation med flera tekniska åtgärder är nödvändiga för att bostäderna … Continue reading

Posted in Energi, Stadsdelsförnyelse, Trygghet

Monika Persson: PLATSENS BETYDELSE FÖR UPPLEVD OTRYGGHET

Under 2000-talet har otrygghet definierats som ett samhällsproblem som tagit plats på den politiska agendan. Forskare liksom tjänstemän på lokal och nationell nivå har sökt svar på vad som ligger bakom människors otrygghet och rädsla för brott.  Den nypublicerade artikeln … Continue reading

Posted in Trygghet