Om oss

På Imagine Cities presenteras aktuell forskning inom urbana studier och hållbar stadsutveckling. Bland skribenterna finns några av Skandinaviens mest tongivande forskare. Urbana studier är ett fält som inte bara intresserar allt fler forskare, utan som får allt större utrymme i den offentliga debatten och möts av stort intresse från en mångfald av grupper: organisationer, studenter, politiker, tjänstemän, opinionsbildare och förstås allmänheten. Ambitionen är att ge en överskådlig bild av den forskning som bedrivs samt erbjuda möjligheter till fördjupning, för att på så sätt öppna samtalet för fler.

Imagine Cities drivs av en projektgrupp som leds av Ylva Uggla, docent i sociologi och verksam vid Centrum för urbana och regionala studier vid Örebro Universitet. Initiativet har finansierats av medel från Formas.

Tack till Lars Lerin vars bilder vi får använda här. Bilden i sidhuvudet är något beskuren. Lars Lerins bilder kan ses i original på Sandgrund i Karlstad.